Dlouhodobý ekologický výzkum ve fotografii

Výstava čítající 69 velkoformátových fotografií je nyní připravena k zapůjčení. Pokud máte zájem, kontaktuje některého z autorů zde.Název výstavy: Dlouhodobý ekologický výzkum ve fotografii
Autoři: Petr Znachor a Martina Čtvrtlíková
Termín konání: 18. října až 27. listopad 2016
Místo: Galerie Nahoře, Kulturní dům Metropol, České Budějovice
Vernisáž se uskuteční 18. října 2016 od 18:00 hodin v Galerii Nahoře, 1. listopadu bude od 18:00 hodin probíhat komentovaná prohlídka výstavy s autory


Dlouhodobý ekologický výzkum (Long-Term Ecological Research, zkráceně LTER) se zabývá analýzou dlouhodobých časových řad a poskytuje cenné poznatky o vývoji a fungování studovaných ekosystémů. Bez dlouhodobého sledování není možné odlišit trvalé trendy od meziroční variability nebo víceletých cyklů a předpovědní modely kalibrované na krátkých časových úsecích mohou při extrapolaci dospět ke zcela mylným závěrům. V dnešní uspěchané době, kdy je kladen důraz na okamžitý efekt, je však velmi obtížné udržet kontinuitu dlouhodobého sledování, neboť jednotlivá měření nabývají na významu až po desítkách let, kdy ti, kteří se kdysi podíleli na sběru dat, již často ani v daném oboru nepracují. Příkladem může být detailní hydrobiologické sledování jezera Bajkal, které probíhá od roku 1945 a je zajišťováno již třetí generací hydrobiologů z jediné sibiřské rodiny. Takto vznikla zcela unikátní kronika dokumentující vývoj ekosystému největšího jezera na světě v druhé polovině dvacátého století. Také u nás existují podobné časové řady, které jsou v současnosti předmětem intenzivního výzkumu. Cílem této výstavy není prezentovat výsledky mnohdy složitých statistických analýz, nýbrž představit veřejnosti dlouhodobou vědeckou práci prostřednictvím letecké a podvodní fotografie a mikrofotografie.

Mikrofotografie

Vystavované mikrofotografie vznikly v období 2003–2016 jako vedlejší výsledek výzkumu našich vodních nádrží. Zachycují převážně planktonní řasy a sinice z nichž mnohé mají schopnost se přemnožovat a vytvářet zejména v letním období vodní květy snižující kvalitu vody.

Podvodní fotografie

Podvodní fotografie vznikly v období 2003–2016 a dokumentují výzkum šídlatek šumavských jezer. Šídlatky jsou vodní plavuně a vzácné glaciální relikty žijící na území České Republiky pouze v Černém a Plešném jezeře. Šídlatky, jako jedny z mála organizmů, přežily silné okyselení šumavských jezer, proto je jejich úspěšná životní strategie předmětem intenzívního bádání.

Letecká fotografie

Letecké fotografie byly pořízeny v posledních několika letech a poskytují neobvyklý pohled na různé ekosystémy stojatých vod s mnohdy patrným hromaděním vodního květu sinic v příbřežních partiích. Na několika fotografiích je zachycena vodní nádrž Římov, která je pravidelně sledována již od svého vzniku na konci 70. let minulého století a patří tak mezi jednu z nejprozkoumanějších nádrží v Evropě.

Počet návštěv: Dlouhodobý ekologický výzkum ve fotografii
Úvod
Návštěvní kniha
Kontakt
Katalog
Galerie
- Mikrofotografie
- Podvodní fotografie
- Letecké fotografie